Wiceminister spotkał się z kadrą lekarską Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, gdzie podpisał umowę na doposażenie oddziału ratunkowego. "Jest to jedna z wielu umów na dofinansowanie SOR w całym kraju. Oddziały te są priorytetem w działaniach Ministerstwa Zdrowia. Staramy się, żeby jak najlepszy był dostęp dla pacjenta, aby ten był szybko i sprawnie zdiagnozowany" – mówił wiceminister. Placówka dostanie 187 tys. zł dofinansowania do zakupu sprzętu: USG oraz kardiomonitora.

Dzisiejsze podpisane umowy znajdują się w +Programie dla Śląska+, w którym też troska o zdrowia i życie mieszkańców oraz kształcenie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry jest bardzo istotnym elementem

– podkreślał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Ponad 416 tys. zł dofinansowania otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Przekazane pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu w ramach programu: "Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe".

Podczas uroczystości przywołano wypadek z ubiegłego tygodnia, który wydarzył się w Kamienicy Polskiej koło Częstochowy. 11-letni chłopiec miał wypadek podczas jazdy na rowerze. Po rozerwaniu żyły udowej miał bardzo silny krwotok, w stanie wstrząsu i zagrożenia życia trafił do Szpitala im. NMP. Dzięki błyskawicznej pomocy chłopca udało się uratować, jego stan się poprawia.

Utworzenie Centrum Urazowego to jedno z największych wyzwań w historii tego szpitala. Im więcej instytucji nam pomaga - tym większe są szanse na jak najlepszą pomoc medyczną dla mieszkańców regionu

– powiedział dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP Dariusz Kaczmarek.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie ma się stać drugim w województwie śląskim Centrum Urazowym, którego zadaniem będzie wielospecjalistyczna pomoc medyczna udzielana m.in. ofiarom zdarzeń komunikacyjnych w obrębie tzw. subregionu północnego województwa śląskiego. Już teraz każdego dnia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pomoc specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej uzyskuje nawet dwieście osób, rocznie przyjmowanych jest niemal 60 tysięcy chorych.

Trwają ostatnie prace wykończeniowe supernowoczesnego lądowiska dla śmigłowców. Gdy będzie ono gotowe, nie będzie konieczności przewożenia poszkodowanego licznymi korytarzami szpitalnymi, jak do tej pory. Lądowisko będzie oświetlone, dzięki czemu śmigłowce będą mogły lądować na nim także w nocy.

Całkowity koszt inwestycji związanych z powstaniem Centrum Urazowego to ponad 10 mln zł.

Ministerstwo Zdrowia, prócz dzisiejszych umów ze szpitalami w Jaworznie oraz w Częstochowie kilka dni temu podpisało także umowy z: Zespołem Szpitali Miejskich w Chorzowie, Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. W sumie, w ramach programu "Wspieramy Szpitalne Oddziały Ratunkowe", zostanie podpisanych w województwie śląskim 6 umów.

Zapowiadane kilka dni temu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego dotacje otrzymały w poniedziałek także śląskie uczelnie. W ramach programu "Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa" wiceminister Maciej Miłkowski podpisał umowy z dwiema częstochowskimi uczelniami: Uniwersytetem Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza oraz Akademią Polonijną, które łącznie otrzymały blisko 5,4 mln zł unijnej dotacji. Pieniądze te mają być przeznaczone na stypendia dla pielęgniarek: 800 zł miesięcznie mogą otrzymać studenci ostatnich 2 lat oraz 1000 zł miesięcznie - absolwenci wchodzący do zawodu przez 2 lata po skończeniu kształcenia. Wsparcie otrzymają jeszcze m.in. uczelnie: w Bielsku-Białej i Katowicach.