Dzisiaj Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie poinformował o podpisaniu - po trwającej ponad rok procedurze - umowy z konsorcjum firm, które zrealizują tę największą drogową inwestycję w mieście. Liderem konsorcjum, które przebuduje drogę w trybie "zaprojektuj i buduj", jest częstochowski Drog-Bud, współpracujący z firmami firmy Firesta-Fiszer i Nowak Mosty.

Przebudowa drogi krajowej nr 1 jest – obok rozbudowy drogi wojewódzkiej 908 i drogi krajowej 46 - jednym z trzech kluczowych europejskich projektów drogowych w Częstochowie w obecnym okresie programowania środków unijnych. Mają one zasadnicze znaczenie dla modernizacji i rozbudowy układu drogowego miasta i jego połączenia z budowaną wokół Częstochowy autostradą A1.

Prace obejmą częstochowską część DK1 na odcinku od węzła z aleją Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Rakowską (5,5 km), a także przebudowę głównych skrzyżowań. Na przecięciu DK-1 z ulicami Krakowską-Rejtana oraz z ul. Legionów powstaną bezkolizyjne dwupoziomowe skrzyżowania. Całkowicie przebudowana zostanie także estakada w dzielnicy Raków. Wzdłuż DK1 powstaną ścieżki rowerowe, wybudowane lub przebudowane zostaną także kładki dla pieszych i chodniki.

To wielkie przedsięwzięcie zarówno pod względem logistycznym, technicznym, organizacyjnym, jak i formalno-prawnym, dlatego tak długo trwały procedury przetargowe i proces podpisywania umowy. Teraz będziemy analizować szczegółowe rozwiązania, a także w taki sposób planować realizację inwestycji, aby utrzymać przejezdność na drodze

- poinformował dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie Piotr Kurkowski.

Ze względu na przedłużoną procedurę związaną z uruchamianiem inwestycji, MZDiT zakłada, że niezbędne będzie skierowanie do instytucji zarządzającej środkami UE wniosku o wydłużenie terminu realizacji umowy. Obecny kontrakt zakłada finalizację projektu do października 2020 r. Niezbędne jest także dopasowanie terminów prac na DK1 do postępów w budowie częstochowskiego odcinka autostrady A1, która jest inwestycją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca prac zamierza w ciągu najbliższego roku uporać się z przygotowaniem projektu i procedurami administracyjnymi, zaś zasadnicze prace budowlane mogłyby rozpocząć się jesienią przyszłego roku.

Projekt pod nazwą „Przebudowa alei Wojska Polskiego – DK1 w Częstochowie” zajął pierwsze miejsce na liście inwestycji wybranych do dofinansowania z funduszy unijnych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach puli przeznaczonej na "zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego".

Umowę na unijne dofinansowanie inwestycji w wysokości 85 proc. jej wartości prezydent Częstochowy podpisał w grudniu 2016 r. Otwarcie ofert w przetargu nastąpiło w końcu czerwca 2017 r. Później trwało badanie ofert, zakończone wyłonieniem wykonawcy, ale sygnowanie umowy okazało się możliwe dopiero w końcu ubiegłego tygodnia. Powodem była trwająca długo procedura odwoławcza, a następnie – w ostatnim okresie – uzgodnienia z konsorcjum wykonawczym.