Dzisiejszy świat trudno sobie wyobrazić bez internetu. Większość z nas na co dzień korzysta z sieci. Szukamy informacji, wiedzy lub po prostu serfujemy w internecie dla własnej przyjemności. Z dobrodziejstw internetu chętnie korzystają młodzi ludzie,  często tracąc niestety kontakt z rzeczywistością. W dobie powszechnej cyfryzacji z sieci korzystają również przestępcy. Wyśmiewanie, zastraszanie, nękanie, podszywanie się pod inną osobę czy publikowanie niechcianego wizerunku, to tylko część ze sposobów jakimi posługują się osoby dopuszczające się cyberprzemocy. Po drugiej stronie tego zjawiska znajduje się tolerancja. Poszanowanie poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także nas samych wydaje się kluczem do zminimalizowania zjawiska cyberprzemocy.
 
Dlatego tak bardzo ważna jest edukacja dotycząca zasad bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież. Na temat zagrożeń jakie niesie z sobą niewłaściwe korzystanie z sieci będą rozmawiać z uczniami policjanci w ramach zainaugurowanego dziś programu „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY”.

- Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz nabycie umiejętności prawidłowego reagowania w przypadku zagrożenia związanego z korzystaniem z sieci internetowej, elektronicznych komunikatorów oraz serwisów społecznościowych. Działania te mają też na celu podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli szkół podstawowych oraz rodziców w zakresie właściwego reagowania na przypadki cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. - informuje lubelska policja.


Prelegentami podczas spotkań z uczniami będą  także funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin, a także specjalista ds. zwalczania cyberprzestępczości. Działania edukacyjne zostaną przeprowadzone u uczniów klas III i VII szkół podstawowych. Szkolenia dla rodziców przeprowadzą dzielnicowi podczas zaplanowanych spotkań.
 
Przygotowano również spoty profilaktyczne na temat bezpieczeństwa w Internecie, które będą prezentowane nie tylko w szkołach ale będą emitowane również w środkach miejskiej komunikacji.