W przyjętej koncepcji ćwiczenia założono, że uczestniczące w nim załogi samolotów i śmigłowców nie będą operowały z macierzystych lotnisk, lecz z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Tam też przemieszczono niezbędny sprzęt zabezpieczający operacje statków powietrznych, wraz z grupą żołnierzy obydwu baz BLMW oraz elementami punktu kierowania. W niedzielę, 30 września na lądowisko w Ustce przebazowały się śmigłowce: para śmigłowców Mi-14PŁ i śmigłowiec W-3WARM z Grupy Lotniczej 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie oraz śmigłowiec SH-2G z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego z Gdyni. Ponadto w ćwiczeniu udział wezmą także samoloty patrolowo – rozpoznawcze M28B 1 R, wykonując zadania z macierzystego lotniska 44 Bazy w Siemirowicach - podaje oficjalny portal BLMW.

Poszczególne epizody lotnicze rozpoczną się od wtorku, 2 października i będą realizowane na poligonach morskich od Kołobrzegu, po Półwysep Helski i Zatokę Gdańską. W trakcie wybranych epizodów ćwiczenia przewidziano współdziałanie załóg samolotów i śmigłowców Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej z jednostkami 3. Flotylli Okrętów oraz 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, które w tym samym czasie będą realizować zadania w ramach ćwiczeń własnych pod kryptonimami Ostrobok-18 i Wargacz-18 - czytamy.

Podczas epizodów poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) zaplanowano także współpracę z jednostką interwencyjno-pościgową Morskiego oddziału Straży Graniczej. Załogi śmigłowców BLWW ćwiczyć będą m.in. masową ewakuację z pokładu okrętu (W-3WARM), zwalczanie okrętów nawodnych (Sh-2G) i bombardowanie (Mi-14PŁ) oraz zwalczanie okrętów podwodnych (Mi-14PŁ). Rolą samolotów patrolowo-rozpoznawczych z Siemirowic będzie naprowadzanie śmigłowców SAR na okręt, z którego prowadzona będzie ewakuacja oraz wskazywanie celów dla lotnictwa bojowego. Tę rolę odgrywać będą samoloty Su-22 z 1 Skrzydła Taktycznego, które wykonywać będą symulowane ataki na wskazany przez Bryzę obiekt. Na lotniskach BLMW przeprowadzone zostaną ćwiczebne alarmy bojowe, a plutony chemiczne będą usuwały pozorowane skażenia. Nad przebiegiem manewrów czuwać będą specjaliści z Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz stanowisk dowodzenia w 43. i 44. Bazie Lotnictwa Morskiego - informuje brygada.

Celem ćwiczenia jest doskonalenie wykonywania zadań przez załogi statków powietrznych BLMW, systemu dowodzenia nimi oraz współdziałanie z innymi elementami pola walki. Ćwiczenie będzie także stanowiło bezpośrednie przygotowanie do udziału sił BLMW w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pod kryptonimem Anakonda-18. Łącznie podczas czterech kolejnych dni ćwiczenia samoloty i śmigłowce lotnictwa morskiego spędzą w powietrzu 75 godzin, wykonując ponad dwadzieścia szczegółowo zaplanowanych zadań lotniczych.