Pierwsza konkurencja – dla wszystkich sekcji – polegała na założeniu maski przeciwgazowej w czasie do 9 sek. Kolejna konkurencja podzielona została już na poszczególne sekcje. Żołnierze z sekcji kierowania na podstawie otrzymanej podgrywki mieli za zadanie opracować jedną prognozę rejonu zagrożenia po uderzeniu bronią chemiczną oraz po jednym komunikacie CBRN 2 i 3 CHEM. Sekcja wykrywania i monitorowania skażeń sprawdzona została z przygotowania radiometru do pracy oraz dokonania pomiaru mocy dawki w terenie z podaniem stopnia skażenia powierzchni w czasie nakazanym przez sędziego. Sekcja Likwidacji Skażeń miała natomiast za zadanie przygotować zestaw odkażający IZS do odkażania przy wykorzystaniu pompki samochodowej - czytamy na portalu giżyckiej brygady.

Sprawdzeniu przez sędziego podlegała poprawność przygotowania zestawu, właściwe przeprowadzenie likwidacji skażeń oraz umiejętne usuwanie ewentualnych niesprawności podczas pracy zestawu. Ostatnim zadaniem, do którego przystąpili wszyscy zawodnicy, był test z obowiązującego zakresu wiedzy specjalistycznej. Zwycięski zespół reprezentować będzie brygadę na zawodach wyższego szczebla już 24 października - informuje 15. GBZ.