Pani Irena de Ruig – specjalistka ds. migracji zarobkowej z garnizonu Oost Nederlands oraz Pan Ben Terluin – specjalista Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi z garnizonu Haga wraz ze specjalistą Biura Prewencji Komendy Głównej Policji mł. asp. Szymonem Kapustą przeprowadzili spotkania w ramach programu „Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa- praca w Holandii”. W trakcie spotkań funkcjonariusze omówili proceder handlu ludźmi oraz zagrożenia wynikające z podjęcia pracy zagranicą.

Pierwszym etapem było spotkanie gości z włoszczowską młodzieżą w Sali Narad Starostwa Powiatowego we Włoszczowie. Policjanci omówili zagadnienia dotyczący wyzysku pracowniczego oraz co zrobić, aby nie paść jego ofiarą. Kolejnym etapem było spotkanie z pedagogami, policjantami oraz przedstawicielami  instytucji pomocowych, podczas którego omówione zostały zagadnienia „handlu ludźmi” oraz towarzyszące im procedery.

Prelekcja holenderskich funkcjonariuszy we Włoszczowie zakończyła cykl spotkań w  województwie świętokrzyskim.