W sali środowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie odbyła się debata społeczna. Policjanci z Komisariatu Policji w Brodach oraz Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach zorganizowali dla mieszkańców spotkanie, w którym głównym tematem było bezpieczeństwo. W debacie wziął udział Komendant Komisariatu Policji w Brodach, dzielnicowy gminy Pawłów, policjantka realizujące zagadnienia dotyczące profilaktyki społecznej oraz oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Gminę Pawłów reprezentował Wójt Marek Wojtas, radni, sołtysi oraz mieszkańcy.

Komendant Komisariatu Policji w Brodach nadkom. Piotr Wiatr na początku spotkania przywitał wszystkich  przybyłych gości oraz zachęcił do aktywnego udziału w debacie poprzez dyskusje. Następnie w formie prezentacji multimedialnej omówił zagadnienia dotyczące poszczególnych paneli:

I. Wnioski z debaty z października 2017;

II. Profilaktyka na terenie gminy Pawłów;

III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie gminy Pawłów;

IV. Krajowa Mapa Zagrożeń jako mobilne narzędzie do kontaktu z Policją.

Podczas spotkania została omówiona efektywność pracy Policji na trenie gminy Pawłów w roku 2017. Następnie mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz innych zagrożeń występujących w ich najbliższym otoczeniu.