Przed konferencją, o godzinie 10.00, odbędzie się posiedzenie niejawne komisji weryfikacyjnej ws. nieruchomości położonych przy ul. Skorupki 6 i Otwockiej 10. Na konferencji prasowej opinii publicznej zostaną przedstawione decyzje wraz z uzasadnieniem i opisem sposobu w jaki w/w nieruchomości zostały zreprywatyzowane.

Na transmisję zapraszamy od 11.30 (termin rozpoczęcia konferencji zależy od terminu zakończenia posiedzenia):