Wydana w formacie albumowym, licząca ponad 800 stron książka zawiera nazwiska, biogramy i sylwetki 1939 osób straconych na rozkaz Stalina w lasach katyńskich i innych miejscach kaźni.

Jak poinformował Wojciech Biedak z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, biogramy obejmują wszystkich zamordowanych, którzy urodzili się w granicach województwa poznańskiego, mieszkali 31 sierpnia 1939 roku w województwie poznańskim lub wyruszyli na wojnę z jednostkami wojskowymi z siedzibą w granicach województwa.

Wojciech Biedak dodał, że autor, związany ze Stowarzyszeniem Katyń, pracował nad przygotowaniem książki ponad trzy lata.

- Jak zaznacza, jest to pierwsza tego typu publikacja, która dotyczy całego przedwojennego województwa poznańskiego, także pierwsza, która uwzględnia pomordowanych mieszkańców województwa w Kijowie-Bykowni i w Kuropatach – poinformował Biedak.

Publikacja „jest dokumentalnym odzwierciedleniem i poszerzeniem tablicy pamięci odsłoniętej w kaplicy św. Józefa kościoła pw. św. Jana Kantego w Poznaniu”. 19 września 2017 roku odsłonięto tam tablicę z nazwiskami 1939 pomordowanych mieszkańców województwa poznańskiego.

Księga zawiera także poezję katyńską i wołyńską, zestaw faktów historycznych, dokumentalną relację z uroczystości odsłonięcia tablicy oraz listy ofiar mordu do rodzin i rodzinne zdjęcia. Publikacja powstała dzięki wsparciu wielkopolskiego samorządu i marszałka województwa Marka Woźniaka.

Książka nie jest dostępna w sprzedaży; dysponuje nią Stowarzyszenie Katyń.