Szkolenie prowadził Szef Ośrodka Analizy Skażeń Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego (OAS COP-DKP) ppłk Mariusz Pranga. Z ramienia Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych nadzór merytoryczny nad przebiegiem szkolenia sprawował  Szef Wydziału Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych - ppłk Andrzej Pietras. W szkoleniu uczestniczyły obsady OAS COP-DKP, przedstawiciele Sekcji Wsparcia Bojowego (specjaliści OPBMR) jednostek podległych Dowództwu Operacyjnemu RSZ oraz przedstawiciele ośrodków analizy skażeń  Dowództwa Generalnego RSZ - czytamy na portalu DO RSZ.

Głównym celem zorganizowanego szkolenia było zapoznanie jego uczestników z szerokim spektrum możliwości wykorzystania dostępnych w SZ RP programów wspomagających proces oceny sytuacji skażeń. Dążono do ujednolicenia procedur działania obsad Ośrodków Analizy Skażeń, w tym podległych elementów wydzielonych do Podsystemu Wczesnego Ostrzegania w procesie alarmowania i ostrzegania wojsk po uderzeniach BMR oraz innych zdarzeniach CBRN - podaje Dowództwo Operacyjne RSZ.