O godz. 16.00 minister obrony Mariusz Błaszczak spotka się z Przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO, marszałkiem lotnictwa Sir Stuartem Peachem. Oficjalne powitanie delegacji jest zaplanowane na godz. 18.30 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.

Spotkanie w Warszawie będzie jednym z głównych wydarzeń z okazji setnej rocznicy odtworzenia Sztabu Generalnego WP oraz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Gospodarzem posiedzenia będzie szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Rajmund T. Andrzejczak.

Główne obrady Komitetu są planowane na sobotę od godz. 8.30, otworzy je szef MON. O godz. 17.45 jest zaplanowana wspólna konferencja prasowa Sir Stuarta Peacha i szefa generała broni Rajmunda Andrzejczaka. Spotkanie Komitetu potrwa do niedzieli.

Konferencja Komitetu Wojskowego NATO umożliwia szefom obrony państw członkowskich spotkanie i omówienie ważnych dla Sojuszu spraw. Obejmą one takie tematy jak gotowość, reagowanie i modernizacja, a także zalecenia dotyczące przyszłych operacji NATO, ćwiczeń i działań, w tym ściślejszej współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

Komitet Wojskowy jest najwyższym organem wojskowym NATO. Formalne spotkania na poziomie szefów sztabów/obrony państw członkowskich odbywają się trzy razy do roku, w tym dwa razy (wiosna, jesień) w kwaterze głównej NATO w Brukseli i raz w wybranej stolicy państwa członkowskiego. W tym roku gospodarzem spotkania będzie Warszawa. 

W ramach sesji przedstawiciele państw członkowskich omawiają ważne z punktu widzenia NATO kwestie m.in. wyzwania w zakresie globalnego bezpieczeństwa, szkolenie i misje, a także zapewniają Radzie Północnoatlantyckiej merytoryczne doradztwo.