Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to – jak wyjaśniła Marlena Maląg - program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Sieć OSE została zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo zasobów przetwarzanych w ramach sieci wewnętrznych oraz ograniczyć dostęp uczniów do niewłaściwych treści, jak pornografia, hazard.

- Wielkopolska jest czwartym województwem po łódzkim, świętokrzyskim oraz podlaskim, w których rozpoczęto podłączanie szkół do sieci OSE – wyjaśniła wicewojewoda Maląg.

Program zakłada sukcesywne podłączanie szkół do szybkiego internetu o przepustowości minimum 100 Mb/s.

Świadczone usługi bezpieczeństwa dotyczyć będą zarówno łączy stacjonarnych, jak i sieci bezprzewodowej funkcjonującej w szkole (poprzez zapewnienie w szkole urządzenia pełniącego funkcję firewall’a).

Program zaprojektowało Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy.