Jak wynika z informacji wiceministra Wójcika, „kilka dni temu, w czasie spotkania z ministrem sprawiedliwości Austrii, która obecnie sprawuje prezydencję w UE, omówiono m.in. temat przedstawionej przez stronę polską propozycji do rozporządzenia Bruksela II bis”.

- Chodzi o to, aby w prawie unijnym wreszcie uregulować kwestię umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i żeby zawsze była zachowana tożsamość dziecka, a więc żeby zawsze dziecko miało prawo do własnej religii, języka, kultury i tradycji - podkreślił wiceminister.

Wójcik już w końcu sierpnia informował, że Polska razem z Węgrami i Łotwą pracuje nad rozporządzeniem Bruksela II bis.

- To jest dokument, w którym zaproponowaliśmy, jako Polska, razem z Węgrami i Łotwą, wprowadzenie przepisu, który mówi o konieczności zachowania tożsamości dziecka. Jeżeli dziecko na czas postępowania w jakimkolwiek kraju UE będzie musiało być odebrane, wówczas będzie musiało być umieszczone w rodzinie, gdzie będzie zachowana tożsamość dziecka: język, kultura, tradycja, religia i o taki przepis dzisiaj w UE walczymy – mówił wiceszef MS.

Jak dodawał, „ma nadzieję, że w czasie prezydencji austriackiej, zostanie sfinalizowana ta poprawka”.

- Na razie otrzymaliśmy od prezydencji austriackiej pismo, w którym ten problem stawiany przez Polaków został wpisany do 32 kluczowych punktów, które będą omawiane. To jest coś, co boli obywateli w momencie, gdy dziecko polskie, obywatel polski jest umieszczane w rodzinie, gdzie nie rozumie, co się do niego mówi, gdzie nie jest zachowana tożsamość - powiedział w czwartek Wójcik. Jak podkreślił „to jest sprawa bardzo dla nas ważna i bardzo ważna dla ministra sprawiedliwości”.