Od 10 września na obiektach szkoleniowych OSPWL Orzysz trwa szkolenie grupy zadaniowej 2. Batalionu zmechanizowanego 15 GBZ. 

Główny wysiłek skupiony jest na podtrzymaniu zdolności w organizowaniu i prowadzeniu działań bojowych w różnych warunkach terenowych oraz meteorologicznych w ścisłym współdziałaniu z wydzielonymi elementami Batalionowej Grupy Bojowej NATO — informuje oficjalny portal giżyckiej brygady.

Szczególny nacisk podczas wykonywania zadań przez 2bz, który dodatkowo wzmocniony jest elementami wsparcia i zabezpieczenia położono na realizację zadań w warunkach ograniczonej widoczności. Szkolenie poligonowej zakończy się 28 listopada — czytamy.