Przyjęta podczas sesji sejmiku rezolucja opolskich samorządowców jest wynikiem spotkania radnych obu województw na statku "Silesia". Omawiano wtedy szczegóły rezolucji przyjętej kilka dni temu przez sejmik województwa śląskiego.

W ramach współpracy radni obu województw chcą stworzyć na ich terenie nową atrakcję turystyczną – szlak wodny i rowerowy wzdłuż Odry i Kanału Gliwickiego.

Naszym obowiązkiem jest przypomnienie mieszkańcom, że dolina Odry to nie tylko cenne i ciekawe pod względem przyrodniczym miejsca, ale także liczne świadectwa naszego dziedzictwa kulturowego i historycznego 

– mówiła przewodnicząca komisji sejmiku opolskiego Elżbieta Kurek.

Kolejnym zadaniem byłoby stworzenie związanych z Odrą sieciowych produktów turystycznych i promowanie mody na zwracanie się społeczności ku rzece. Członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza zaznaczył, że chociaż turystyka odrzańska nie jest jeszcze samodzielną marką turystyczną, to tkwi w niej ogromny potencjał dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego.

Sejmik rezolucję przyjął jednogłośnie.