Według Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która skierowała do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia, w maju 2013 r. Kamil T. na polecenie ówczesnego wiceprezydenta Radomia Igora M., rozstrzygnął konkurs na to stanowisko kierownika Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu poza obowiązującymi procedurami.

Jak ustalili śledczy, Kamil T. przeprowadził konkurs w taki sposób, aby wygrała go konkretna osoba, co - w ocenie sądu -stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego poprzez złamanie zasad obiektywizmu, bezstronności, praworządności konkurencyjności i równego traktowania uczestników postępowania konkursowego. Sąd uznał to za przekroczenie uprawnień wynikających z pełnienia przez Kamila T. funkcji szefa Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu (MZDiK).

Kolejny zarzut postawiony Kamilowi T. dotyczył przyjęcia w grudniu 2013 r. korzyści majątkowej w związku z rozstrzygnięciem jednego z konkursów ogłoszonych przez MZDiK w Radomiu. Według śledczych Kamil T. wziął 5 tys. zł łapówki za wybór oferty złożonej przez konkretnego oferenta.

W innym przypadku Kamil T. ujawnił, za pośrednictwem jednego z radnych miejskich, informacje dotyczące dotyczące przetargu na modernizację oświetlenia ulicznego podmiotowi ubiegającemu się o to zamówienie. W ocenie sądu ówczesny szef MZDiK działał w ten sposób na szkodę interesu publicznego miasta Radomia, poprzez złamanie zasad rzetelności, konkurencyjności i gospodarności w zakresie zamówień publicznych.

Oprócz łącznej kary 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 4 lat próby, kary grzywny w wysokości 10 tys. zł, sąd zakazał też Kamilowi T. zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach dysponujących środkami publicznymi przez okres trzech lat.

Z konkursem na kierownika Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu związany jest też akt oskarżenia, który do Sądu Rejonowego w Radomiu skierowała Prokuratura Regionalna w Lublinie przeciwko byłemu wiceprezydentowi Radomia Igorowi M.

Jeden z postawionych mu zarzutów dotyczy właśnie kwestii związanej z osiągnięciem korzyści majątkowej i przekroczeniem uprawnień poprzez wpłynięcie na rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko kierownika działu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu. Inne zarzuty wiążą się z żądaniami i przyjęciem korzyści majątkowych w okresie od października 2011 r. do stycznia 2015 r. Igor M., podobnie jak i Kamil T., chce dobrowolnie poddać się karze.

Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy w tej sprawie.

Wątek dotyczący byłego wiceprezydenta Radomia Igora M. pojawił się sierpniowej publikacji "Gazety Wyborczej", opisującej rzekomą aferę korupcyjną w tym mieście. Igor M. był wiceprezydentem Radomia w czasie dwóch kadencji prezydenta Andrzeja Kosztowniaka (PiS), w latach 2006-2014.