Jak podaje oficjalny portal CSŁiI celem szkolenia było przygotowanie organizacji proobronnych do osiągnięcia zdolności do współdziałania z jednostkami SZ RP. Kurs był dedykowany dla wyróżniających się przedstawicieli organizacji proobronnych, zgodnie z pełnionymi w nich funkcjami. 

W ramach kursu proobronni uczestniczyli w zajęciach z przepisów korespondencji radiowej, radiostacji małej mocy i radiotelefonów, pakietu grafiki operacyjnej, polowego sprzętu łączności, taktyki wojsk łączności i budowy oraz eksploatacji sprzętu wojskowego. Kurs odbywał się na obiektach szkoleniowych z wykorzystaniem sprzętu łączności zegrzyńskiego ośrodka szkolenia. Szkolenie realizowali wykładowcy oraz instruktorzy CSŁiI, a zakończone zostało ono sprawdzianem poziomu wyszkolenia - czytamy na portalu.

Organizatorem kursu było Biuro do Spraw Proobronnych MON oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.