Jak podaje oficjalny portal 12. BZ., dowódca kompanii przed postawieniem zadań podwładnym zapoznał ich z warunkami bezpieczeństwa oraz wyjaśnił cel zajęć. Następnie drużyny zostały podzielone na zastępy, tak aby można było przystąpić do sprawnego wykonywania zadań bojowych. 

Żołnierze rozpoczęli szkolenie od założenia odcinka przeciwpancernego pola minowego za pomocą taśmy minerskiej, rozwijanej równolegle do frontu pola minowego z min bojowych i zapalników bojowych sposobem ręcznym. W kolejnym etapie szkolenia żołnierze wykonywali przejścia w klasycznych bojowych przeciwpancernych polach minowych sposobem ręczno-wybuchowym. Takie działanie saperów ma służyć różnym rodzajom wojsk w celu zachowania mobilności - czytamy.

Zajęcia pozwoliły żołnierzom doskonalić umiejętności z zakresu budowy oraz działania min przeciwpancernych, a także posługiwania się środkami minersko- zaporowymi - informuje Błękitna Brygada.