W homilii papież przywołał wydarzenia "śpiewającej rewolucji" na przełomie lat 80. i 90. minionego wieku w Estonii, na Litwie i Łotwie, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez te republiki. Autorem tego określenia był estoński artysta Heinz Valk, a użył go po masowych, nocnych śpiewach w Tallinie w czerwcu 1988 r. Inicjatywa ta pomogła ukształtować estońską tożsamość i była wyrazem oporu wobec komunizmu i rusyfikacji.

Franciszek podkreślił:

Nie sposób nie myśleć o was jako o narodzie; o całym narodzie estońskim i o wszystkich narodach krajów nadbałtyckich. Jakże nie przypomnieć was w tej "śpiewającej rewolucji" czy w owym łańcuchu 2 milionów osób, stąd aż do Wilna?.

Słowa te to nawiązanie do tzw. bałtyckiego łańcucha, czyli wielkiego protestu mieszkańców radzieckich republik: litewskiej, łotewskiej i estońskiej w 1989 r., gdy utworzyli oni żywy łańcuch długości ponad 600 km, łączący te trzy kraje. Ta inicjatywa protestu przeciwko władzy sowieckiej została wpisana na listę UNESCO Pamięć Świata.

"Wiecie, co to walka o wolność" - powiedział papież. I dodał:

"Czasami niektórzy sądzą, że siłę narodu mierzy się dziś innymi parametrami. Są tacy, którzy mówią podniesionym tonem, którzy, gdy przemawiają, sprawiają wrażenie pewności siebie, bez ustępstw i wahań. Są tacy, którzy do krzyków dodają groźby użycia broni, rozmieszczenia wojsk, strategii. Tacy wydają się silniejsi”.

Jak ocenił, jest to "gromadzenie, aby dominować swoim stanem posiadania", a postawa taka "kryje w sobie odrzucenie etyki, a wraz z nią Boga".

"Etyka bowiem wiąże nas z Bogiem, który oczekuje od nas reakcji wolnej i zaangażowanej wraz z innymi i z naszym środowiskiem, odpowiedzi wykraczającej poza kategorie rynku. Nie zdobyliście waszej wolności po to, aby teraz stać się niewolnikami konsumpcjonizmu, indywidualizmu lub pragnienia władzy czy panowania"

- mówił papież Estończykom.

Tłumaczył wierzącym:

"Wybrani nie oznacza ekskluzywności lub sekciarstwa. Jesteśmy małą częścią, która musi zakwasić całą masę, częścią, która się nie ukrywa ani nie oddziela, która nie uważa się za lepszą lub czystszą".

"Musimy przezwyciężyć lęk i porzucić obwarowane przestrzenie, bo dziś większość Estończyków nie uznaje siebie za wierzących"

- oświadczył Franciszek.

Katolicy stanowią 0,5 procent ludności w tym kraju, w którym jej trzy czwarte deklaruje się jako niewierzący. Na mszy wyróżniały się grupy z Polski z biało-czerwonymi flagami.

"Jesteśmy z diecezji drohiczyńskiej. Objeżdżamy republiki bałtyckie. Wczoraj byliśmy w Rydze na Łotwie, gdzie na ulicy pozdrawialiśmy papieża w czasie jego wizyty w tym mieście. Teraz przyjechaliśmy do Tallina, by wziąć udział w mszy"

- powiedziała jedna z uczestniczek pielgrzymki.

Wcześniej papież odwiedził katolicką katedrę świętych Piotra i Pawła w Tallinie, gdzie spotkał się z podopiecznymi kościelnych organizacji dobroczynnych, m.in. z ubogimi i z osobami zmagającymi się z alkoholizmem.

Franciszek powiedział tam:

Kiedy wiara nie boi się porzucić wygód, dać coś z siebie i ma odwagę, by wyjść na zewnątrz, to udaje się jej wyrazić najpiękniejsze słowa Nauczyciela: "abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem”.

Spotkanie w katedrze oraz msza były ostatnimi punktami wizyty papieża w Estonii, jego 25. zagranicznej pielgrzymki, w trakcie której odwiedził też Litwę i Łotwę. Na pokładzie samolotu podczas lotu z Tallina do Rzymu odbędzie się konferencja prasowa Franciszka.

Późnym wieczorem papież powróci do Rzymu.