Jak podaje oficjalny portal 12. BZ., po przemieszczeniu do wyznaczonego rejonu i zorganizowaniu obozowiska każdy z pododdziałów rozpoczął szkolenie według ściśle określonego planu. Żołnierze uczestniczą przede wszystkim w zajęciach ze szkolenia ogniowego i taktyki. Każdy doskonali swoje umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku służbowym.

W ramach ćwiczeń taktyczno-specjalistycznych pododdziały dywizjonu przeciwlotniczego 12. Brygady Zmechanizowanej wykonują zadania bojowe polegające na zwalczaniu nisko lecących środków napadu powietrznego. Przeciwlotnicy oprócz zadań ogniowych, prowadzą także osłonę pododdziałów zmechanizowanych i zmotoryzowanych. Wspólne manewry potwierdzają wysokie umiejętności bojowe ćwiczących pododdziałów

 – powiedział dowódca dywizjonu przeciwlotniczego ppłk Dariusz Medziński, cytowany przez oficjalny portal brygady.

Kierowanie ogniem w obronie na odcinku wybrzeża w dzień i w nocy, strzelanie do celów nawodnych  – to tylko kilka z wielu zadań, jakie wykonują żołnierze pododdziałów ogólnowojskowych Błękitnej Brygady. Szkolenie poligonowe na CPSP Ustka, które zakończy się 28 września, stanowi doskonały przykład współdziałania pododdziałów ogólnowojskowych z pododdziałami przeciwlotniczymi 12. BZ - czytamy.