W latach 2015-2017 województwo podlaskie wydało najwięcej środków na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca i zajęło pod tym względem pierwsze miejsce w rankingu regionów pisma "Wspólnota" - poinformował zarząd województwa. Statuetkę Podlaskie ma odebrać 2 października w Katowicach.

Skarbnik województwa podlaskiego Henryk Gryko wyjaśnił, że w rankingu "Wspólnoty" brano pod uwagę średnioroczne wydatki majątkowe z lat 2015-2017 na jednego mieszkańca. W Podlaskiem wyniosły one za te lata 768,57 zł na jednego mieszkańca. Wskazał, że to dwa razy więcej niż średnia w kraju - 400,70 zł. Podlaskie ma niecałe 1,2 mln mieszkańców, co stanowi ok. 3,1 proc. ludności Polski.

Gryko dodał, że w Podlaskiem połowa wydatków budżetu (49,99 proc.) w latach 2015-2017 to były wydatki na inwestycje i był to najwyższy wynik w Polsce. Średnia dla kraju to 34,9 proc. - dodał. Przypomniał też, że pod względem dochodów własnych województwo podlaskie zajmuje ostatnie, szesnaste miejsce w kraju.

Skarbnik przypomniał, że Podlaskie jest wciąż najmniej zadłużonym spośród województw, obecnie ma 30 mln zł kredytu.

W ostatnich dniach zarząd województwa podpisał umowę ramową z Bankiem Rozwoju Rady Europy - CEB, na mocy której do 2022 r. samorząd województwa może zaciągnąć kredyt w wysokości do 280 mln zł na inwestycje. Każdego roku ma być określana precyzyjna kwota, którą musi zaakceptować sejmik województwa. Marszałek informował wcześniej, że planowana kwota kredytu do końca 2018 r. z tego banku to ok. 70 mln zł.