W ramach projektu dzieci i młodzież w dwóch kategoriach wiekowych (10-14 lat i 15-24 lat) wezmą udział w konkursie wiedzy o USA i Herbercie Hooverze. W nagrodę pojadą na letnie obozy językowe. To, ile dzieci z krakowskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych wyjedzie na obóz oraz miejsce obozu, zależy od pieniędzy przekazanych przez sponsorów.

Akcja informacyjna o projekcie wśród krakowskich przedsiębiorców zakończy się 7 października. Projekt zakłada, że jedna firma będzie sponsorem wyjazdu na obóz dla jednego dziecka. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce namawia firmy, aby na jedno dziecko przekazały 2 tys. zł.

Osobny udział w akcji zaznaczą krakowskie restauracje w dniach od 1 do 7 października. Udostępnią one wówczas jeden (lub więcej) stolik i przekażą dowolny procent dochodu z tego stolika na sfinansowanie obozu dla zwycięzców konkursu wiedzy o USA i Herbercie Hooverze (specjalne konto utworzył Polski Instytut Filantropii).

Zwieńczeniem projektu będzie koncert na cześć Herberta Hoovera 18 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach w Krakowie. Przed publicznością wystąpi amerykański pianista Neal Larrabee wraz z orkiestrą Sinfonietta Cracovia. Na przedsiębiorców i restauratorów wspierających projekt czekać będzie skromny poczęstunek – wzorem kolacji charytatywnej zorganizowanej przez Hoovera w 1920 r.

"Mam nadzieję, że projekt przywróci pamięć temu wielkiemu filantropowi. Czcijmy pamięć Hoovera, niech jego postać pozostanie dla nas inspiracją"

– powiedział na konferencji prasowej konsul generalny USA w Krakowie B. Bix Aliu.

Jak mówił, programy pomocowe Hoovera pomogły Polsce zdewastowanej przez obie wojny światowe, przyniosły ulgę zwłaszcza milionom dzieci.

"Herbert Hoover, 31. prezydent USA, uosabiał najlepsze wartości amerykańskie, takie jak współczucie, dobroczynność, hojność. Był natchniony przyjaźnią z Ignacym Janem Paderewskim, którego spotkał w latach 90. XIX w."

– opisywał konsul.

Zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig podkreślił, że naszym obowiązkiem jest pamiętać o Polakach, którzy po wojnach światowych żyli w nędzy, oraz o tych, którzy zza oceanu słali pomoc. Projekt jest także – mówił – okazją, aby zwrócić uwagę, że nie wszystkie dzieci mają równe szanse.

W Polsce w pieczy zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze) przebywa około 75 tys. dzieci.

Akcja Hoover Table wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia relacji polsko-amerykańskich.

Herbert Hoover jako szef powołanej w 1919 r. Amerykańskiej Administracji Pomocy inicjował i organizował działania mające na celu pomoc polskim dzieciom zagrożonym głodem i tyfusem oraz służące odbudowie gospodarczej zniszczonego kraju.

Najbardziej spektakularną zorganizowaną przez niego akcją był Obiad Nieobecnego Gościa 29 grudnia 1920 r. w hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku. Na zaproszenie Herberta Hoovera odpowiedziało tysiąc osób, które wpłaciły po tysiąc dolarów, a wartość posiłku, który otrzymali nie przekroczyła 22 centów – równowartości ówczesnej dziennej racji żywieniowej polskiego dziecka. Potentatom gospodarczym ówczesnej Ameryki zaoferowano porcję ryżu i ziemniaków, a do popicia gorące kakao. Zebrano wtedy 3 mln dol. (2 mln dołożył obecny na obiedzie John D. Rockefeller Jr.), które następnie przeznaczono na pomoc medyczną i żywność dla polskich dzieci – za tę akcję Hoover dostał depeszę z podziękowaniem od Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

W szczytowym momencie akcji pomocy dla Polski dożywianych było ponad 1,3 mln dzieci w 3 tys. miast i wsi. W 1922 r. Sejm Ustawodawczy przyznał Herbertowi Hooverowi tytuł honorowego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, a już od 1919 r. uniwersytety, w tym Uniwersytet Jagielloński, w uznaniu zasług wręczały mu doktoraty honoris causa.