Program Grupy Enea zakłada objęcie patronatem szkół branżowych i techników, które wyróżniają się wysokim poziomem kształcenia uczniów w zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie w spółkach Grupy Enea. W ten sposób Enea realizuje wyzwania stawiane pracodawcom przez rynek pracy, które wskazywane są i definiowane są także przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Premiera RP.

Objęcie patronatem szkół branżowych i technicznych na terenie działania spółek Grupy Enea jest jednym z elementów budowania nowoczesnego szkolnictwa zawodowego, opartego na bliskiej współpracy przemysłu ze szkołami. Rozwój i szkolenie kompetencji pracowników stanowi fundament przyszłości firmy, gdyż inwestycje w nowe technologie wymagają właściwej i dobrze przygotowanej kadry. Wspieramy podnoszenie kwalifikacji nie tylko obecnych pracowników Grupy,  lecz również tych potencjalnych, czyli uczniów szkół branżowych

– powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Nasz projekt to wsparcie finansowe i praktyczne dla nowych kadr, które zasilą nie tylko energetykę, ale i inne branże polskiej gospodarki. Chcemy, by szkoły kształciły specjalistów w zawodach technicznych i elektromonterskich, profesjonalnie przygotowanych i gotowych do podjęcia pracy, którzy w przyszłości staną się  ekspertami w swojej dziedzinie

– dodał Mirosław Kowalik.    

Cieszę się, że szkolnictwo zawodowe wraca do łask. Taka forma edukacji przyszłych fachowców najskuteczniej przygotowuje do zawodu. Przekazywanie wiedzy młodym ludziom poprzez praktykę to najlepszy sposób na kształcenie przyszłych specjalistów, bowiem dzięki temu będą umieli sprostać wyzwaniom energetyki przyszłości. Nowoczesna energetyka to dobrze przygotowane kadry. Rynek pracy dynamicznie się zmienia, dlatego musimy sprostać jego wyzwaniom

– powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Inauguracja programu odbyła się 17 maja w Połańcu. Do tej pory swoim patronatem Enea objęła szkoły w Nowej Soli, Szczecinie, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim. Do końca roku będzie ich w sumie 14. Z kilkoma Grupa Enea współpracowała już wcześniej, m.in. wspierając finansowo doposażenie pracowni dydaktycznych, czy poprzez organizację praktyk dla uczniów. Podpisywane obecnie umowy są rozszerzeniem i wzmocnieniem tej współpracy. 

Chcemy mieć swój udział w rozwijaniu szkolnych programów nauczania. Zorganizujemy praktyki, spotkania i warsztaty z fachowcami, wycieczki dydaktyczne na terenie naszej infrastruktury – wyjaśniła Aneta Pelczarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Enei. W planach są również konkursy dla uczniów oraz wdrożenie programu stypendialnego dla najlepszych, a także szkolenia dla nauczycieli przedmiotów branżowych w zakresie nowych technologii oraz rozwoju kompetencji miękkich.

Dzięki umowie patronackiej nasi uczniowie będą mogli odbywać praktyki w elektrowni, korzystać z laboratoriów i urządzeń, dzięki czemu pogłębią swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. Co ważne, będziemy mogli modyfikować nasz program nauczania pod konkretne potrzeby elektrowni – powiedział Stanisław Rogala, dyrektor Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, która znajduje się w sąsiedztwie Elektrowni Połaniec.

Grupa Enea współpracuje z jednostkami edukacyjnymi od 2016 r. Osiem szkół z terenu działania spółek Grupy, m.in. z Białegostoku, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania i Szczecina otrzymało wsparcie finansowe oraz rzeczowe w postaci sprzętu do wykorzystania podczas zajęć praktycznych. Około 1000 uczniów odbyło praktyki w spółkach Grupy. Młodzi ludzie brali udział w wycieczkach edukacyjnych, zwiedzając obiekty infrastruktury Enei, m.in.: poligon szkoleniowy w Łagowie, Centralną Dyspozycję Mocy oraz elektrownie w Kozienicach i Połańcu. Dodatkowo, w ramach aktywnego wspierania szkolnictwa zawodowego oraz poszukiwania przyszłych kadr, Grupa bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez szkoły i uczelnie wyższe, m.in. w targach edukacyjnych, pracy i praktyk.