Zachętą dla młodych osób do podjęcia studiów pielęgniarskich mają być wypłacane od drugiego roku nauki stypendia w wysokości 800 zł miesięcznie dla najlepszych studentów. Absolwenci, którzy podejmą pracę w zawodzie w placówkach ochrony zdrowia finansowanych z pieniędzy publicznych będą mogli otrzymać dwuletnie stypendia w wysokości maks. 1 tys. zł brutto miesięcznie na doskonalenie zawodowe: zdobywanie dodatkowych kwalifikacji czy specjalizacji. Pieniądze na ten cel pochodzą z unijnego programu "Wiedza. Edukacja. Rozwój".

UJ - Collegium Medicum ma otrzymać na ten cel ponad 4 mln zł, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego nieco ponad 3 mln zł.

Mamy świadomość brakujących kadr. Ten problem nawarstwia się od wielu lat. Od dwóch lat zwiększamy liczbę miejsc na uczelniach kształcących zarówno lekarzy, jak i pielęgniarki

– mówiła Szczurek-Żelazko. Przypomniała, że w kwietniu resort zdrowia przedstawił projekt regulujący normy zatrudniania pielęgniarek i położnych. Wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych określono w nim jako 0,6 na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym) wraz z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi.

Są województwa, gdzie brak pielęgniarek jest mniej dotkliwy, a może nawet niezauważalny, a są regiony, gdzie jest on wyraźny m.in. w województwach zachodnich i północnych – powiedziała dziennikarzom wiceminister zdrowia.

Jak podała w rejestrach Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych jest ponad 320 tys. pielęgniarek, a z danych NFZ wynika, że czynnych w zawodzie pozostaje ponad 224 tys.

Musimy pamiętać, że większość pielęgniarek ukończyła 50 czy 55 lat i największy odpływ kadr z tego zawodu czeka nas za pięć - dziesięć lat. Musimy się na to przygotować, dlatego uruchomiamy nowe wydziały i nowe szkoły – mówiła Szczurek-Żelazko.

Wiceminister zdrowia dziś rano w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim podpisała też umowy na doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w pięciu placówkach: Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu, Szpitalu św. Anny w Miechowie, Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach i Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. W sumie placówki te ze środków unijnych dostaną nieco ponad 2 mln zł.

W szpitalnych oddziałach ratunkowych sprzęt medyczny jest używany bardzo często, więc szybko się wyeksploatywuje. Dzięki tym umowom możliwe będzie choćby częściowe uzupełnienie niezbędnego wyposażenia – mówiła Józefa Szczurek-Żelazko.

W najbliższym czasie fundusze na doposażenie SOR-ów mają otrzymać także szpitale w: Olkuszu, Brzesku i Oświęcimiu.