Andrzej Woda, przewodniczący Klubu „GP” w Paryżu, główny organizator zjazdu informuje, że w uroczystościach biorą udział klubowicze z całego świata:

- Gościmy klubowiczów z USA, Kanady, Australii, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Europy Zachodniej oraz oczywiście klubowiczów z Polski. To bowiem spotkanie wyjątkowe, w roku jubileuszowym 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wybór Paryża na nasze spotkanie nie jest bez znaczenia ze względów historycznych związanych właśnie z odzyskaniem niepodległości. To tutaj, na emigracji, przechowano idee niepodległości, to tutaj w podparyskim Wersalu odbyła się konferencja, która ustaliła granice wolnej Polski. 100 – lecie odzyskania niepodległości Polski uczcimy w polskim kościele p.w. NMP w Paryżu, siedzibie Polskiej misji Katolickiej założonej w czasach Wielkiej Emigracji – relacjonował przebieg Zjazdu Andrzej Woda.

Uroczysta Msza Święta połączona była z przekazaniem wotum dziękczynnego w postaci korony dla obrazu Matki Bożej, Patronki Polski.

Okolicznościowy list do uczestników Zjazdu skierował premier Mateusz Morawiecki:

„Bardzo się cieszę, że w roku, w którym wspólnie świętujemy stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, zachodnioeuropejskie Kluby "Gazety Polskiej", których aktywność wysoko cenimy, prezentują się w tak szczególnie uroczysty sposób. Połączenie potencjałów patriotycznych europejskich środowisk polonijnych we wspólnym działaniu dla dobra Polonii i Polski jest widocznym znakiem ich natchnienia ideą wolności i solidarności. Jest to także kolejny krok na drodze budowy realnego polskiego przymierza w Europie, które będzie działało na rzecz naszych wspólnych polskich interesów. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni Polonii i Klubom "Gazety Polskiej", które wielokrotnie okazywały swoje zaangażowanie w sprawę wszechstronnej pomocy Polsce.
 
Ubolewam nad tym, że inne zobowiązania nie pozwalają mi na osobiste uczestniczenie w Zjeździe i towarzyszących mu uroczystościach patriotycznych. Chciałbym jednak zapewnić, że praca i wysiłki Klubów "Gazety Polskiej" są przez polskie władze wysoko oceniane i przyjmowane z wdzięcznością. Proszę kierownictwo oraz wszystkich członków i sympatyków Klubów "Gazety Polskiej" o przyjęcie moich najszczerszych gratulacji i podziękowań oraz życzeń owocnych obrad IV Zjazdu - dla dobra Polonii i Polski. ” - napisał premier Morawiecki.

W planie jest również manifestacja patriotyczną w sercu Paryża, przy pomniku „Solidarności” na Placu Inwalidów.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski skierował do organizatorów i wszystkich gości serdeczne pozdrowienia.

Mam nadzieję, że ten zjazd stanie się okazją nie tylko do przypomnienia przełomowych wydarzeń czasów, gdy odradzała się wolna Polska, ale nade wszystko będzie miejscem owocnych refleksji nad tym, gdzie dziś my, Polacy, mamy lokować nadzieje, ale też upatrywać zagrożeń

– napisał marszałek.

Zwrócił uwagę, że dzieje każdego narodu naznaczone są momentami zwrotnymi. Przypomniał, że w tym roku odbywa się historyczny jubileusz – świętujemy setną rocznice odzyskania niepodległości przez nasz kraj.

Nie sposób w czasie tych uroczystych obchodów zapomnieć o tym, jakim poświęceniem okupiona była polska wolność, jak wiele nas kosztowała. Nie sposób zapomnieć zwłaszcza tych dramatycznych fragmentów dziejów, w których ważyły się jej losy, jej „być lub nie być” na mapie świata. Momenty dramatyczne, które rozdzierały serca pokoleń, które je przeżywały, ale równocześnie momenty, które umacniały, a może nawet niekiedy przywracały poczucie godności

– zaznaczył marszałek.

Stanisław Karczewski napisał, że wysoko ceni trud i wytrwałość w działaniu dla podtrzymywania narodowej świadomości Polaków żyjących na obczyźnie.

Wiem jak ważną rolę odgrywają działające poza granicami kraju Kluby „Gazety Polskiej”, które stawiają sobie za zadanie dbałość o prawdziwy przekaz historyczny i podtrzymanie więzi Rodaków z Ojczyzną”.

Pragnę wyrazić wdzięczność organizatorom IV Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej, a w szczególności Panu Przewodniczącemu Andrzejowi Wodzie, za trud organizacyjny. Chcę również złożyć wyrazy szczerego uznania za hojny dar – ufundowanie tablicy i ukoronowanie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w podzięce za odzyskanie 100 lat temu niepodległości przez nasz kraj

– zakończył Karczewski życząc uczestnikom zjazdu owocnych obrad i odwagi potrzebnej do pomnażania tego wielkiego dobra, jakim jest nasze wspólne dziedzictwo wartości.

W czasie Zjazdu zaplanowano szereg interesujących debat z udziałem m.in. prof. Krzysztofa Szwagrzyka, prof. Jana Żaryna, red. Tomasza Łysiaka, senator Małgorzaty Kopiczko, szefa Gabinetu Politycznego KPRM Marka Suskiego, przewodniczącego podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza oraz spotkanie z red. naczelnym „Gazety Polskiej” Tomaszem Sakiewiczem i Ryszardem Kapuścińskim, poświęcone obecnej sytuacji w Polsce i na świecie, oraz spotkanie Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa z udziałem ministra Jerzego Kwiecińskiego i Jana Badowskiego, dyrektora w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Zjazd zakończy się w Ambasadzie RP w Paryżu przy rue Saint Dominique koncertem „Nieugięci i Niepokorni” Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego.

Po Mszy Świętej odbył się marsz pod pomnik Solidarności w Paryżu.