Inwestycja została zrealizowana w ramach modernizacji Kliniki Kardiologii oraz Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych. Przebudowa obu klinik i wyposażenie kosztowały 10,9 mln zł, z czego wsparcie unijne wynosi 9,3 mln zł, a 1,6 mln zł na wkład własny zapewniło Ministerstwo Zdrowia.

- Ta klinika aż kusi, żeby chodzić do niej do pracy. Zajrzałem do pokojów lekarskich, gdzie jest klimatyzacja, kozetka i kuchenka. Niezależnie, co byśmy robili, szpital, klinika, oddział nie będzie funkcjonował bez personelu - od fizjoterapeutów, diagnostów, techników poprzez pielęgniarki, ratowników aż po lekarzy i administrację. Wiem, że jest tu dobry zespół

 - powiedział minister.

Szumowski podkreślił, że w Bydgoszczy wcześniej został zrealizowany wieloletni program inwestycyjny w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza. Szpital im. Biziela oprócz modernizacji klinik chorób układu krążenia będzie także realizował wieloletni program inwestycyjny wart ponad 360 mln zł.

- Mamy taki jeden długi program wieloletni dla Bydgoszczy. Strategia zrównoważonego rozwoju w Bydgoszczy ma miejsce, inwestycje w szpitalu im. Biziela to kontynuacja programu. To jest ogromna wartość dla personelu i większe bezpieczeństwo dla pacjentów, bo budynki są tak projektowane, że na pewno powikłań związanych z terapiami będzie mniej. Jest to też ważne dla uczelni, bo dobra baza kliniczna jest podstawą, żeby rozwijać naukę i wprowadzać innowacyjne terapie i procedury

 - mówił Szumowski.

Dodał, że cieszy się, iż "pieniądze nas wszystkich przepływające przez Ministerstwo Zdrowia są inwestowane w tak dobre i sprawnie działające organizmy".

Minister zaznaczył, że podziękowania należą się posłowi Tomaszowi Latosowi (PiS), który bardzo zabiegał o pieniądze dla obu lecznic.

Minister podkreślił, że w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. przewidziano większe nakłady na zdrowie niż zakłada - jako określił - "ustawa 6 procent".

- Ustawa obiecuje ścieżkę dojścia do 6 proc., a realizacja wykracza poza to. Wiarygodność więc tego, co mówimy, że zdrowie jest priorytetem dla tego rządu, jest faktem. Mnie to cieszy, bo pomijając politykę, zdrowie to jest prywatna wartość dla każdego z nas

 - wskazał.

Klinika Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 została przebudowana i wzbogaciła się o nowy sprzęt: ergometr, zestaw do prób wysiłkowych, aparat EKG, defibrylator, łóżka rehabilitacyjne, USG do badania serca, angiograf i pompę do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.

Podczas wizyty w szpitalu minister podpisał umowy na dofinansowanie z funduszy unijnych szpitalnych oddziałów ratunkowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy (405 tys. zł), Wielospecjalistycznym Szpitalu im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (394,5 tys. zł) i Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie (400 tys. zł). Podpisał też umowę na wsparcie z pieniędzy UE programu stypendialnego dla studentek pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w czasie nauki i bezpośrednio po podjęciu pracy w zawodzie (1,8 mln zł).