W nowy sprzęt medyczny doposażone zostaną poradnie specjalistyczne i podstawowej opieki zdrowotnej - poinformował Mazowiecki Urząd Marszałkowski, informując o przyznaniu przez zarząd województwa unijnego dofinansowania.

Inwestycja realizowana w płockim Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym obejmie także remont poradni i rozbudowę pracowni endoskopowej. Placówka zyska dwa wideogastroskopy, dwa wideokolonoskopy i wideoduodenoskop, a także trzy wózki anestezjologiczne, wózek do transportu chorych i fotele ginekologiczny, urologiczny i laryngologiczny.

Jak podał urząd marszałkowski, dzięki unijnemu wsparciu płocki Wojewódzki Szpital Zespolony kupi również aparaty do badań USG, urodynamicznych, elektrokoagulacji, kriochirurgii oraz RTG cyfrowy z opcją fluoroskopii, a także dwa kardiomonitory i defibrylator.

Wartość całego przedsięwzięcia to 14 mln 442 tys. zł, przy czym dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-20 wyniesie 5 mln 553 tys. zł.

Urząd marszałkowski przypomniał, że Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z RPO WM, które są kierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Za ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.