Jak informuje oficjalny portal śląskiego pułku, celem wspólnego szkolenia była synchronizacja elementów rozpoznania oraz rzutów ogniowych w ramach realizacji zadań połączonego wsparcia ogniowego. Żołnierze baterii artylerii samobieżnej 152 mm armatohaubic DANA wykonywali zadania taktyczne i ogniowe wspólnie z artylerzystami baterii 155 mm haubic samobieżnych M109A6 PALADIN. Wspólne szkolenie oprócz doskonalenia procedur działania polskich i amerykańskich obsług stanowiło okazję do zapoznania z możliwościami wykorzystywanych przez artylerzystów ZZKO TOPAZ (Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem) oraz AFATDS (Army Field Artillery Tactical Data System). Obsługi  armatohaubic DANA i haubic samobieżnych PALADIN wykorzystały czas między realizacją zadań ogniowych na zapoznanie z wyposażeniem użytkowanego sprzętu artyleryjskiego oraz wymianę doświadczeń w tym zakresie.

Równolegle wspólne zadania wykonywały polskie i amerykańskie grupy rozpoznawcze. Udział w ćwiczeniu umożliwił doskonalenie praktycznego działania w zakresie wykrywania i rozpoznawania celów oraz wymianę doświadczeń w zakresie sprzętu rozpoznawczego będącego na wyposażeniu ćwiczących pododdziałów - czytamy.

Oprócz współdziałania z artylerzystami amerykańskimi istotnym elementem szkolenia żołnierzy dywizjonu artylerii samobieżnej było współdziałanie z innymi rodzajami wojsk. W ramach wspólnego szkolenia z pododdziałem 1. Pułku Saperów, kompania inżynieryjna wykonała rozbudowę fortyfikacyjną stanowisk ogniowych baterii artylerii, przygotowując działobitnie dla armatohaubic samobieżnych DANA. Żołnierze z pododdziałów ogniowych po raz kolejny mieli możliwość współdziałania z saperami przy realizacji zadań związanych z przygotowaniem rozbudowy fortyfikacyjnej stanowisk ogniowych - podaje 23. PA.