Jak oceniła dyrektor wykonawczy ds. kadr PKN Orlen Wioletta Kandziak, deklaracja współpracy w zakresie rozwoju edukacji zawodowej ma szczególne znaczenie – "symboliczne i przełomowe". Spółki Grupy Orlen mogą obejmować patronatem klasy o profilu zgodnym z charakterem ich działalności.

"Od wielu lat mądrzy pracodawcy, w tym spółki Grupy Orlen, dostrzegają konieczność synergii biznesu ze środowiskiem akademickim jak również ze szkołami branżowymi"

– powiedziała Kandziak.

Poinformowała, że polityka kadrowa PKN Orlen kładzie duży nacisk na współpracę ze szkołami zawodowymi, czego efektem są m.in. tzw. klasy patronackie, objęte opieką przez płocki koncern.

"To jest element właśnie tej polityki, która będzie przez nas kontynuowana, myślę, że w sposób jeszcze bardziej intensywny po podpisaniu deklaracji o współpracy"

– dodała.

Kandziak przyznała, że "klasy patronackie", które umożliwiają młodzieży praktyczną naukę zawodu, dają PKN Orlen możliwość pozyskania specjalistycznej kadry w stosunkowo krótkim czasie. "Trafiają do nas młodzi ludzie już przygotowani do wykonywania pracy" – stwierdziła.

W liście do uczestników debaty prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił m.in., że koncern w ramach przyjętego niedawno programu rozwoju petrochemii do 2023 r. zrealizuje kolejne inwestycje w Płocku i we Włocławku, które będą się wiązały z zatrudnieniem nowych pracowników.

"Chciałbym, żeby w Orlenie pracowali najlepsi specjaliści. Chciałbym, żebyśmy nie mieli problemu z ich pozyskiwaniem"

– napisał prezes płockiego koncernu, zwracając uwagę, że dlatego tak ważna jest deklaracja o współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty.

W czerwcu PKN Orlen zapowiedział inwestycje w ciągu pięciu lat w rozwój segmentu petrochemicznego, na które wyda 8,3 mld zł - program ma wzmocnić zarówno spółkę, jak i krajową gospodarkę. W planach koncernu jest rozbudowa kompleksu olefin, budowa instalacji fenolu i Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, a we włocławskim Anwilu z grupy Orlen kompleksu pochodnych aromatów.