Obowiązki dowódcy przejął podpułkownik Hebel Donny z 278. Pułku Kawalerii Pancernej ze szwadronu Phantom Raiders. Przekazania dokonał podpułkownik Timothy Wright ze szwadronu War Eagle.

Byliśmy świadkami przekazania dowództwa kolejnej zmiany wojsk amerykańskich w Polsce w ramach EFP. Jest to wyraz podziękowania za dotychczasową służbę i wyraz zaangażowania w ciągu kolejnych miesięcy żołnierzy USA we wspólnych ćwiczeniach w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego z żołnierzami polskimi, brytyjskimi, rumuńskimi i chorwackimi

 – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Batalionowa Grupa Bojowa rozmieszczona w Polsce jest jedną z czterech wielonarodowych batalionowych grup bojowych NATO. Powstała w ramach Wzmocnionej Wysuniętej Obecności, czyli eFP (ang. enhanced Forward Presence). Utworzenie eFP było jednym z najważniejszych osiągnięć szczytu NATO, który odbył się w Warszawie w 2016 roku.

Dotychczasowe ćwiczenia pokazują zbieżność,  jeżeli chodzi o nasze procedury związane z funkcjonowaniem wojsk (…). Poszerzamy gamę wspólnych umiejętności dotyczących współpracy obronnej. To świetny kapitał na przyszłość. Potwierdzają one naszą gotowość do obrony w sytuacji, w której ta gotowość będzie konieczna

 – zaznaczył minister.

W ramach wsparcia przez USA bezpieczeństwa europejskiego i zapewnienia elementu odstraszania, każda grupa zadaniowa składa się z kilkuset żołnierzy stacjonujących na terenie poszczególnych krajów i tworzących grupę bojową wielkości batalionu, wzmocnioną przez wielonarodowy personel z państw sojuszniczych.

Podczas pobytu w Bemowie Piskim szef MON nawiązał do rozmów polskiej delegacji, w której uczestniczył, w Białym Domu, które dotyczyły m. in. wzmocnienia współpracy wojskowej.

To rozmowy, które dają perspektywę dotyczącą wzmocnienia relacji polsko – amerykańskich. Mam nadzieję, że w stosunkowo niedługim czasie będziemy mogli powiedzieć, że wojska Stanów Zjednoczonych, które są w Polsce, zostaną w Polsce na stałe.

- dodał szef MON.

Państwem ramowym eFP w Polsce są Stany Zjednoczone, a państwami kontrybuującymi - Wielka Brytania, Rumunia i Chorwacja. Grupa Batalionowa liczy ok. 1300 żołnierzy. Trzon „polskiej” wielonarodowej batalionowej grupy bojowej eFP stanowi amerykański kontyngent. Grupę dopełniają żołnierze z Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień „polska” grupa eFP współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, a jej działania, podobnie jak w przypadku pozostałych batalionowych grup bojowych eFP, są koordynowane przez Wielonarodową Dywizję Północny-Wschód formowaną w Elblągu.