Pod hasłem "Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa" rozpocznie się w piątek 11. Zjazd Gnieźnieński, który potrwa do niedzieli. Zjazdy poświęcone są przyszłości Kościoła, Polski i Europy.
Prymas Polski podkreślił, że tematyka zjazdu wiąże się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i ma poprzedzić główne obchody listopadowego święta.

Właśnie przez tę rocznicę Zjazd Gnieźnieński odbędzie się we wrześniu, a nie – jak to zawsze było – w marcu. Wymiar samej niepodległości Polski zostanie podkreślony, zwłaszcza przez zaprezentowanie sylwetek papieża Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy nas tej wolności uczyli

– zaznaczył.

Tegoroczny zjazd będzie miał także wymiar europejski – stąd hasło "Europa ludzi wolnych".

Jest to spotkanie ekumeniczne, chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko Polaków. Dlatego refleksja, którą podejmiemy, będzie osadzona w szerszym kontekście. Chcemy zastanowić się, jak ukazywać inspirującą moc chrześcijaństwa w dzisiejszym świecie dla całej Europy – powiedział. Wyjaśnił, że na zjeździe zaprezentowane zostaną sylwetki "ojców niepodległości" ze wszystkich Kościołów chrześcijańskich.

Chcemy w ten sposób pokazać, że tę wolność budujemy razem, podejmując wspólną odpowiedzialność za Polskę i Europę – wyjaśnił.

Abp Polak poinformował, że uczestnicy zjazdu poruszą także wątki antropologiczne, czyli ukazujące Bożą wizję tego, kim jest człowiek.

Szczególnie liczę tu na obecność prof. Chantal Delsol, która ukaże nam perspektywę fundamentu wizji człowieka. Z kolei prof. Rocco Buttiglione opowie nam o odpowiedzialności człowieka za głoszenie Chrystusa jako źródła nadziei dla Europy. Tym razem na zjeździe będziemy mieli bogatą ofertę warsztatów, podczas których podejmiemy np. temat zaangażowania społecznego, troski o ludzi ubogich, uchodźców i te rzeczywistości, którymi dzisiaj żyje Europa, pytając nie tylko o źródła swojej wolności, ale też o źródła nadziei dla siebie i dla świata

– zaznaczył prymas.

W wydarzeniu weźmie udział prezydent RP Andrzej Duda. Obecni będą przedstawiciele kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, której prezes, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec wraz z prymasem Polski, otworzy obrady. Wśród zaproszonych gości i prelegentów są także m.in.: prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka kard. Peter Turkson, profesor filozofii politycznej i dyrektor Ośrodka Studiów Europejskich na Uniwersytecie Marne-la-Vallée w Paryżu prof. Chantal Delsol, filozof, polityk i znawca myśli kard. Karola Wojtyły prof. Rocco Buttiglione oraz założyciel wspólnoty Sant’Egidio, która obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia, prof. Andrea Riccardi. W debatach udział wezmą świadkowie wiary, społecznicy, politycy, komentatorzy i ludzie zaangażowani w szeroko rozumianą działalność publiczną.

Zjazdy nawiązują do historycznego zjazdu z 1000 roku, kiedy to do Gniezna przybył cesarz Otton III. Zjazd był wydarzeniem przełomowym nie tylko dla rodzącego się w Polsce chrześcijaństwa, ale też dla całego państwa – gnieźnieńskie spotkanie oznaczało bowiem potwierdzenie włączenia Polski do grona państw ówczesnej Europy. Wydarzenie to interpretowane było jako początek polskiej suwerenności.

Wznowione w 1997 roku zjazdy były okazją do ważnych rozmów o kształcie jednoczącej się Europy, ekumenizmie, roli rodziny i wyzwaniach stojących przed chrześcijanami. Gościem drugiego zjazdu był Jan Paweł II i głowy wielu państw, w kolejnych spotkaniach brali udział przedstawiciele Kościołów, polityki, świata kultury i nauki.

Jubileuszowy X Zjazd Gnieźnieński odbył się dwa lata temu w roku obchodów 1050-lecia chrztu Polski. Spotkanie przebiegało pod hasłem "Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa".