W trakcie wywiadu dla TVP Info dziennikarz tej stacji zwrócił prezydentowi Dudzie uwagę, że obecnie Polska i Węgry są „na cenzurowanym” w UE.

- W Unii Europejskiej również jest gra interesów, pomiędzy różnymi państwami. Powtarzam to bardzo spokojnie: my bardzo wzmocniliśmy polskie państwo w ciągu ostatnich trzech lat. Bardzo też wzmocniliśmy pozycję Polski, chociażby poprzez to, że odkupiliśmy polskie banki i dzisiaj większość banków jest w polskich rękach w naszym kraju. To jest niezwykle ważne – wyjaśnił Andrzej Duda.

Prezydent ocenił też, że obecne władze bardzo wzmocniły system podatkowy w Polsce.

- Bardzo wiele dziur, które do tej pory w tym systemie było, zwłaszcza jeżeli chodzi o pobór podatków VAT, zostało zatkanych. Ktoś do tej pory zabierał te pieniądze z Polski. Taka jest prawda. Ten ktoś bardzo stracił – podkreślił prezydent.

Andrzej Duda odniósł się również do podpisanej w Waszyngtonie polsko-amerykańskiej deklaracji pt. „Obrona wolności i budowanie dobrobytu poprzez polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne”. W deklaracji podkreślono m.in., że Polskę i Stany Zjednoczone łączy wspólna historia oraz zbiór wartości cenionych przez oba narody. Według Andrzeja Dudy, deklaracja podkreśla kwestie współpracy militarnej i energetycznej.

- To są te elementy, które dzisiaj widać, że są najważniejsze, i które widać, że dzisiaj stanowią o sytuacji także i bezpieczeństwa w naszej części Europy, a Stany Zjednoczone - jak wiadomo - tutaj na świecie odgrywają potężną rolę. Odnawiamy to partnerstwo strategiczne, a poprzez podpisanie bezpośrednio przez prezydentów, ewidentnie w sposób symboliczny, również ten akt zostaje wzmocniony, nadana mu jest dodatkowa ranga i wierzę w to, że uda nam się to porozumienie wypełnić treścią w postaci konkretnych inwestycji – tłumaczył.

Prezydent był też pytany jak Donald Trump ocenia inicjatywę Trójmorza.

- Pan prezydent jest bardzo tą inicjatywą zainteresowany i dowodem tego, absolutnie czytelnym, była jego obecność na szczycie Trójmorza rok temu w Warszawie. Teraz wysłał swoich przedstawicieli na szczyt Trójmorza w Bukareszcie - mówił Andrzej Duda.

Ponadto prezydent Duda zaznaczył też, że prezydent USA ma prawo twardo przedstawiać warunki w relacjach z politykami Unii Europejskiej.

- I ja też [...], skoro pan prezydent Donald Trump mówi „America first”, czyli najpierw Ameryka, to ja mówię „najpierw Polska”, bo jestem prezydentem Rzeczypospolitej – dodał Andrzej Duda.