Truskolaski poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej na terenie budowy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, że ogłasza tę propozycję nieprzypadkowo 17 września, w 79. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę, bo wiele osób "ucierpiało wskutek tej agresji", był wywózki, zesłania.

Honorowy białostoczanin, ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 r. w Białymstoku. "Od najmłodszych lat był harcerzem. Po zajęciu Białegostoku przez Armię Czerwoną tworzył Szare Szeregi jako komendant okręgu białostockiego. W 1940 r. aresztowany przez NKWD i skazany na karę śmierci, którą ostatecznie zamieniono na karę 10 lat łagrów. W 1941 r. był wywieziony na Kołymę. Zwolniono go w wyniku amnestii. Wstąpił wówczas w szeregi Armii Polskiej pod dowództwem Generała Andersa, z którą przeszedł cały szlak bojowy, walcząc m.in. pod Monte Cassino" - czytamy w uzasadnieniu w projekcie stanowiska rady miasta.

Ryszard Kaczorowski w rządzie RP na uchodźstwie pracował od 1986 r., prezydentem RP na uchodźstwie został w lipcu 1989 r, a pod koniec 1990 r. przekazał insygnia prezydentowi RP Lechowi Wałęsie. Ryszard Kaczorowski zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

Seweryn Nowakowski był prezydentem Białegostoku w latach 30. XX w. Najpierw, w 1931 r., był desygnowany na urząd komisarza rządowego w Białymstoku, funkcję tę pełnił do 1934 r. najpierw został tymczasowym prezydentem miasta, a prezydentem - w wyniku wyborów - został w 1935 r. Truskolaski przypomniał, że prezydent Nowakowski był zatrzymany przez NKWD, wywieziony na Syberię, jego dalsze losy nie są dokładnie znane. W 2019 r. przypada 125. rocznica urodzin Nowakowskiego.

W projekcie stanowiska rady miasta wymieniono szereg ważnych inwestycji, które realizował prezydent Nowakowski.

Truskolaski przypomniał, że budowa stanu surowego m kosztować 37 mln zł, ok. 14 mln zł na budowę muzeum pochodzi z budżetu państwa, 11 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Najbliższa sesja Rady Miasta Białegostoku odbędzie się 24 września.