Na przetarg, który ma wyłonić wykonawcę prac, wpłynęła oferta firmy z Bielska-Białej, która zaproponowała, że wykona zadanie za 673 tys. zł. Muzeum zamierzało przeznaczyć na ten cel 545 tys. zł.

Firma, z którą placówka podpisze umowę, będzie miała 16 miesięcy na wykonanie prac. Chodzi o prace konserwatorskie i roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu konstrukcyjnym pozostałości po budynku, a także badania archeologiczne tego terenu.

Obiekt, który znajduje się między blokami 1 i 2 w byłym obozie macierzystym Auschwitz I, powstawał w latach 1940-43.

Najpierw mieściła się tam kuchnia, później warsztat ślusarski i kuźnia, a w końcu łaźnia, w której esesmani m.in. przeprowadzali selekcje. Więźniów uznanych za niezdolnych do pracy kierowali do komór gazowych. Do dziś przetrwały jedynie pozostałości obiektu. Są to m.in. trzony trzech kominów, ceglana konstrukcja urządzenia do podgrzewania wody z dwoma metalowymi zbiornikami oraz „baseny”.

W 2015 r. konserwatorzy zabezpieczyli relikty łaźni przed degradacją.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Cyganów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Obejmuje teren o powierzchni blisko 200 ha, na którym znajduje się 155 obiektów i 300 ruin. W ub.r. zwiedziło je 2,1 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.