Teraz natomiast, poznajemy okoliczności samego głosowania. Okazuje się, że członkowie ENCJ, którzy podjęli decyzję o zawieszeniu polskiej KRS w prawach członka podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego w Bukareszcie w zdecydowanej większości opowiedzieli się przeciwko polskiej instytucji. Za zawieszeniem Krajowej Rady Sądownictwa opowiedziało się aż 100 członków Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Głosów przeciw było – 6, a wstrzymujących się – 9.

W połowie sierpnia polskiej KRS przekazano, że na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym ENCJ 17 września w Bukareszcie członkowie tej organizacji podejmą decyzje w sprawie pozycji KRS.


„Rada zaproponowała członkom ENCJ zawieszenie członkostwa KRS w związku z tym, że nie spełnia ona wymogów ENCJ, dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Biorąc pod uwagę odpowiedź KRS oraz inne istotne materiały (np. stanowisko polskich organizacji sędziowskich) zarząd uznał, że KRS nie wypełnia już wymogów członkostwa w ENCJ” - głosi stanowisko opublikowane na stronie internetowej.


W deklaracji z Lizbony z 1 czerwca br. ENCJ oświadczyła, że „z rosnącym zaniepokojeniem śledzi reformę KRS”.

Instytucja podkreśliła, że warunkiem członkostwa w ENCJ jest niezależność organizacji krajowej od władzy wykonawczej i ustawodawczej; organizacja członkowska musi też gwarantować wsparcie dla niezależności sądownictwa. Zaznaczyła także, że obecność przedstawicieli polskiej KRS podczas zgromadzenia nie oznacza, że status KRS w stowarzyszeniu zostanie utrzymany.