Europejska Sieć Rad Sądownictwa podjęła decyzję w sprawie pozycji Krajowej Rady Sądownictwa.

- O prawo jestem spokojny, gorzej jeśli chodzi o politykę – mówił jeszcze przed posiedzeniem rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera.

W połowie sierpnia polskiej KRS przekazano, że na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym ENCJ 17 września w Bukareszcie członkowie tej organizacji podejmą decyzje w sprawie pozycji KRS.

„Rada zaproponowała członkom ENCJ zawieszenie członkostwa KRS w związku z tym, że nie spełnia ona wymogów ENCJ dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Biorąc pod uwagę odpowiedź KRS oraz inne dostępne materiały (np. stanowisko polskich organizacji sędziowskich) zarząd uznał, ze KRS nie wypełnia już wymogów członkostwa w ENCJ” - głosiło stanowisko opublikowane na stronie internetowej.