Trump w liście do uczestników forum przypomniał, że brał udział w poprzednim szczycie Trójmorza w 2017 roku, podczas którego - jak podkreślił - potwierdził

Silne poparcie Stanów Zjednoczonych na rzecz Inicjatywy Trójmorza i naszego wspólnego zaangażowania na rzecz rozwoju infrastruktury, poprawy relacji biznesowych, wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i redukcji barier w wolnym, sprawiedliwym i wzajemnym handlu w Europie Środkowej i Wschodniej

- napisał Trump.

Trójmorze ma wielki potencjał służący osiągnięciu celów w tych i innych ważnych dziedzinach współpracy

- dodał prezydent USA.