Jak podkreśliła Kancelaria, zabytkowe obiekty wpisują się w historię Rzeczypospolitej, łącząc się – poprzez osoby i wydarzenia – z odzyskaną przed stu laty niepodległością oraz procesem jej utrwalania.

W Belwederze zwiedzającym zostaną udostępnione m.in.: gabinet Józefa Piłsudskiego, w którym znajduje się wiele autentycznych pamiątek po Marszałku, oraz inne sale, m.in. Marmurowa, Malinowa Pompejańska i Kominkowa. Wejście do Belwederu od strony pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Belweder będzie otwarty dla zwiedzających w godz. 11-17.

Rezydencja Prezydenta RP Zamek - Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle, wybudowany w latach 1929-1930, jest darem Ślązaków dla prezydenta Ignacego Mościckiego i jego następców. Zamek należy do grupy najważniejszych w kraju realizacji awangardowych z tego okresu. W rezydencji można zobaczyć m.in. autentyczne meble z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zwiedzanie Rezydencji w Wiśle możliwe będzie w grupach, po uprzednim zgłoszeniu do recepcji Zamku Dolnego, w godzinach: 13, 14.30, 16 oraz 17.30.

Kancelaria przypomina, że warunkiem wejścia do rezydencji jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a na teren obiektów nie można wnosić przedmiotów niebezpiecznych oraz pojemników z płynami.