MSZ stwierdza, że "każde państwo członkowskie UE ma suwerenne prawo dokonywania reform wewnętrznych, jakie uzna za właściwe".

Działania wymierzone przeciw państwom członkowskim służą jedynie pogłębieniu podziałów w Unii Europejskiej, zwiększając obecny brak zaufania obywateli do instytucji europejskich

- pisze dalej w komunikacie polski resort spraw zagranicznych.

MSZ zapewnia też, że Polska będzie głosować na forach instytucji europejskich przeciw ewentualnym sankcjom wobec Węgier.

Parlament Europejski wyraził w środę zgodę na uruchomienie art. 7 traktatu unijnego wobec Węgier i tym samym wezwał państwa unijne do wszczęcia procedury określonej w tym artykule. Jej celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom dla wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej, do których należą: poszanowanie demokracji, praworządności i praw człowieka.