Jak informuje oficjalny portal DO RSZ, głównymi celami konferencji było zapoznanie z nowymi uwarunkowaniami funkcjonowania służby ASAR w Polsce, w szczególności po reorganizacji Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC), które miało miejsce w styczniu br. Debatowano również na temat zmian wprowadzonych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), po uruchomieniu Dyspozytorni Medycznych (DM). Ponadto dyskusji poddano rozwiązania mogące przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności realizowanych wspólnie działań, w tym wzajemnej wymiany informacji o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na uruchomienie działań przez służbę ASAR. 

Uczestnicy spotkania z uznaniem przyjęli informację o wprowadzonych przez resort obrony narodowej uaktualnieniach w dokumentach normatywnych, umożliwiających wykorzystanie Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo – Ratowniczych (LZPR), nie tylko do wypadków lotniczych, ale także innych zdarzeń, podczas których LZPR mogą zostać użyte do ratowania zdrowia i życia ludzkiego — czytamy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego (WCZK), Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR), Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), Komendy Głównej Policji (KGP), Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) oraz personel Cywilno – Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) — podaje Dowództwo Operacyjne.