W połowie lipca sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold zakończyła przesłuchania świadków w wątku dotyczącym służb skarbowych. Zeznania złożyło 12 świadków, m.in. były szef resortu finansów Jacek Rostowski, a także Andrzej Parafianowicz, który był podsekretarzem stanu w resorcie finansów oraz pełnił funkcję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jednym ze świadków była też b. szefowa gdańskiego Urzędu Kontroli Skarbowej Małgorzata Bogumił.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Arabski zdemaskował Tuska! "Amber Gold nie był problemem dla rządu"

Jest kilkanaście zawiadomień do prokuratury, zawiadomienia dotyczą pracowników I Urzędu Skarbowego, III Urzędu Skarbowego, Pomorskiego Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz zawiadomienie w stosunku do ministra Parafianowicza za szereg elementów składających się na niedopełnienie obowiązków po jego stronie – powiedziała przewodnicząca komisji śledczej.

Pytana, o podstawy złożenia zawiadomień do prokuratury wobec urzędników skarbowych, wyjaśniła, że "w największej części" komisja będzie opierała się na niedopełnieniu obowiązków.

I w tym zakresie idą zawiadomienia. Ustawa nakładała na każdego z tych urzędników przeróżne obowiązki, które mogły ustrzec podatników, pokrzywdzonych i Skarb Państwa przed stratami, natomiast oni tego nie wykonali. Postępowanie w tym zakresie toczyło się bardzo nieudolnie ze strony prokuratury i w związku z powyższym komisja uważa, że zostało umorzone przedwcześnie i z tego powodu złoży zawiadomienia (do prokuratury) w ciągu dwóch tygodni – poinformowała poseł Wassermann.

Przewodnicząca komisji zaznaczyła, komisja wyłączyła z zawiadomień tych funkcjonariuszy, co do których komisja uznała, że nie ma wszystkich "elementów koniecznych" do złożenia zawiadomienia.

Między innymi nie ma zawiadomienia przeciwko ministrowi finansów Jackowi Rostowskiemu, chociaż uważamy, że ponosi on pełną odpowiedzialność polityczną za to, co tam się wydarzyło. Skrajnie negatywnie oceniamy jego postawę i nadzór nad ministerstwem, natomiast uważamy, że materiał dowodowy wskazuje na zaniechania ze strony ministra Parafianowicza i dlatego takie zawiadomienie będzie złożone – powiedziała.