Organizator kampanii, Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie, wskazuje, że wśród różnych toksycznych substancji mogących zaszkodzić dziecku w łonie matki pierwsze miejsce zajmuje alkohol.

Najpoważniejszym uszkodzeniem u dziecka, którego matka piła alkohol podczas ciąży, jest płodowy zespół alkoholowy (FAS – fetal alcohol syndrome). Alkohol może powodować uszkodzenia mózgu, upośledzenia wzrostu, a także charakterystyczne cechy dysmorficzne twarzy dziecka (wąskie szpary powiekowe, wygładzona rynienka podnosowa, cienka górna warga).

Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) wpływają na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka, powodują problemy zdrowotne, w uczeniu się i trudności w zachowaniu. Ma to konsekwencje nie tylko we wczesnym okresie rozwoju, ale także w czasie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.

Podczas piątkowej konferencji prasowej eksperci i ambasadorzy kampanii zwracali uwagę, że nawet niewielka ilość alkoholu wypitego podczas ciąży może skutkować problemami zdrowotnymi u dziecka. Przypominali, że po alkohol kobiety nie powinny sięgać nie tylko wówczas, gdy wiedzą o ciąży, ale także wtedy, gdy ją planują lub gdy przypuszczają, że mogą być w ciąży. Pić alkoholu nie można także w okresie karmienia piersią.

Kampania "Wybierz 9 miesięcy bez alkoholu" prowadzona jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Ambasadorami kampanii są m.in. Kamila Lićwinko, Anna Wendzikowska, Dorota Magdalena Korzekwa-Kaliszuk i Agnieszka Cudzich.