Szkolenie specjalistyczne jest kolejnym etapem nauki rzemiosła wojskowego w trzyletnim cyklu szkolenia, w jakim uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Dzięki niemu podnosić oni będą swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne, które są wymagane na zajmowanym stanowisku służbowym.

Po roku intensywnego szkolenia indywidualnego oraz odbyciu czternastodniowego ćwiczenia zintegrowanego w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie, żołnierze 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. pułkownika Łukasza Cieplińskiego od września rozpoczynają kolejny etap szkolenia jakim jest nauka i kształtowanie umiejętności specjalistycznych. Jest to drugi rok szkolenia, który wchodzi w skład trzyletniego cyklu. „Terytorialsi” w czasie trwania drugiego okresu szkolenia będą ćwiczyć w swoich rejonach odpowiedzialności oraz na najbliżej położonych garnizonowych ośrodkach szkolenia. Dowódcy pododdziałów w swojej działalności szkoleniowej mają możliwość wykorzystania Mobilnych Zespołów Szkoleniowych w skład których wchodzą byli żołnierze wojsk specjalnych. Dodatkowo żołnierze 3. PBOT, którzy zajmują  specjalistyczne stanowiska służbowe,  kierowani będą do Centrów Szkolenia, w których nabywać będą właściwych umiejętności potrzebnych na polu walki — czytamy.

Przypomnieć należy, iż pełny cykl szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej składa się z trzech etapów. Każdy z nich trwa jeden rok. Pierwszy etap to szkolenie indywidualne. Stanowi rodzaj selekcji na kolejne etapy i ma być bazą dydaktyczną z zakresu pomocy medycznej, znajomości zasad działania żołnierza na polu walki i wiedzy teoretycznej. Podczas tego szkolenia wykorzystuje się także platformę e-learningową. Kolejny etap szkolenia skupia się na przydziale żołnierza do konkretnej specjalności wojskowej pełnionej w pododdziale np. saper, medyk czy radiotelefonista. Ten rok w nomenklaturze wojskowej nazywa się etapem szkolenia specjalistycznego. Podczas tego szkolenia żołnierze przygotowywani są do zadań w konkretnej funkcji pełnionej w sekcji, plutonie czy kompanii. To właśnie na tym etapie żołnierze zdobywają liczne uprawnienia, które będą mieli szansę wykorzystać także na rynku cywilnym, wspomagając społeczność lokalną. Ostatnią częścią cyklu jest szkolenie zgrywające pododdziału, gdzie dominuje przede wszystkim  nauka pracy w zespole. W tym czasie najważniejsza jest nauka czynności zespołowych z uwzględnieniem uwarunkowań terenu, w którym będą działali „Terytorialsi”, np. miejskiego, górskiego czy wodnego.

Po zakończeniu trzyletniego okresu szkolenia żołnierze WOT osiągną tzw. status "combat ready", czyli pełną gotowość bojową.

Kim są „Terytorialsi” z Podkarpacia?

Około 32 proc. żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej posiada wyższe wykształcenie a ponad 53 proc. średnie. To sprawia, że żołnierze 3.PBOT są lepiej wykształceni, niż żołnierze podobnych formacji innych państw. Co piąty podkarpacki “Terytorials” planuje związać swoje życie z zawodową służbą wojskową — czytamy.