Jak informuje oficjalny portal CSWIiCh, kurs jest kolejnym etapem szkolenia techników EOD na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Zajęcia są prowadzone przez najbardziej doświadczonych instruktorów Zespołu Rozminowania. Kurs dotyczy wszelkich kwestii związanych z usuwaniem tzw. bomb pułapek, włącznie z pojazdami pułapkami oraz samobójcami z tzw. pasem szahida. Szkoleni są wprowadzani stopniowo w procedury związane z usuwaniem przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, nabywając niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.

W trakcie szkolenia wykorzystywane są materiały wybuchowe, wyrzutniki pirotechniczne, sprzęt do rozpoznania pirotechnicznego oraz - aby oddać realizm działań - kombinezony przeciwwybuchowe – czytamy.

Należy zaznaczyć, że w Zespole Rozminowania prowadzone są jedyne kursy w SZ RP dla techników EOD, a instruktorzy ściśle współpracują z pirotechnikami z Policji, Straży Granicznej, SOP i Służby Więziennej. To pozwala na poszerzanie wiedzy żołnierzy Zespołu Rozminowania, którzy są jednymi z najbardziej wykwalifikowanych instruktorów w polskiej armii – podaje wrocławskie Centrum.