Uroczystość zorganizowano zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym SZ RP. Po wprowadzeniu kompanii honorowej ze sztandarem 5. BSP, dowódca uroczystości kpt. Artur Wrembel złożył meldunek mjr. Rafałowi Kluzowi o gotowości pododdziałów do uroczystości – czytamy na portalu. 

Po przywitaniu ze sztandarem, przeglądzie pododdziałów oraz powitaniu z żołnierzami i elewami na maszt wciągnięta została flaga RP oraz odegrany i odśpiewany został Hymn RP. Dowódca batalionu przedstawił zadania i osoby funkcyjne jednostki. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia broni.  Otrzymaniem broni wyróżniono czterech elewów służby przygotowawczej – podaje 5. BSP.