Ponad 200 ochotników przez najbliższe cztery miesiące będzie poznawać tajniki służby wojskowej. Z chwilą rozpoczęcia pełnienia służby żołnierze służby przygotowawczej w korpusie szeregowych otrzymują tytuł elewa. Ukończenie służby przygotowawczej daje szansę na wstąpienie do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) – informuje oficjalny portal 4.PPlot.

Kandydaci w pierwszej kolejności zostaną zapoznani z ogólnymi zasadami służby wojskowej, regulaminem, musztrą i taktyką. Proces kształcenia został podzielony na dwa okresy: szkolenie podstawowe, które trwa trzy miesiące, oraz miesięczne szkolenie specjalistyczne, przygotowujące ochotników do objęcia konkretnych stanowisk w Narodowych Siłach Rezerwowych – czytamy.