- Za symbolami w rodzaju sierpa i młota kryją się straszliwe zbrodnie - napisał litewski ambasador w USA Rolandas Kriszcziunas w liście do dyrekcji amerykańskiego koncernu w Bentonville (Arkansas).

Jeszcze przez wiele stuleci promocja tych symboli będzie wywoływała u nas bardzo bolesne skojarzenia

 - podkreślił. 

W latach okupacji Litwy w czasie drugiej wojny światowej przez Armię Czerwoną (tj. od 1939 do zajęcia państw bałtyckich w 1941 r. przez armię Hitlera, wypartą latem 1944 przez wojska ZSRS) wymordowano, oderwano od rodzin i zesłano do obozów tysiące naszych obywateli, niewinnych ludzi 

- przypomina ambasador Litwy w piśmie do koncernu Walmart.

Jak podał Baltic News Service, również grupa prawników z Estonii, Łotwy i Litwy w utrzymanym w kategorycznym tonie liście, który skierowała do dyrekcji Walmarta, wystąpiła z żądaniem "niezwłocznego usunięcia" ze sklepów koncernu na terenie tych państw towarów z symbolami ZSRS.