Rzecznik powiedział, że podczas kontroli zauważono, iż plomba celna na pojeździe jest uszkodzona, i dlatego zdecydowano się go otworzyć.

W przestrzeni ładunkowej znajdowały się 34 osoby, które podały się za obywateli irackich. Wszyscy wraz z tureckim kierowcą zostali zatrzymani.

Wobec kierowcy wszczęto sprawę karną w związku z podejrzeniem przemytu ludzi, zaś wobec nielegalnych migrantów – postępowanie na podstawie przepisów prawa odnoszących się do cudzoziemców.

W lipcu, również w tureckiej ciężarówce, znaleziono przy tej samej autostradzie 14 nielegalnych imigrantów. Jedenastu oświadczyło, że są Irakijczykami, a trzech - Syryjczykami.