Listę nominowanych do 11. edycji Nagród PISF ogłoszono we wtorek. Nagrody przyznawane są za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina. W kategorii kino nominowane zostały: Kinoteatr Rialto w Katowicach, Kino Elektronik w Warszawie oraz Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu.

Nominowani w kategorii wydarzenie filmowe to - Warsaw Kids Film Forum 2017, Off Camera Pro Industry 2017 oraz Kinobus/Lubelszczyzna 2017.O statuetkę za promocję polskiego kina za granicą rywalizować będą: Loving Vincent za promocję filmu "Twój Vincent", Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji za promocję polskiej animacji za granicą w ramach "70-lecia polskiej animacji" oraz 19. Przegląd Filmowy Kino na Granicy.

W dziedzinie krytyki filmowej nominowani zostali: Adam Kruk, Łukasz Adamski oraz Michał Oleszczyk.

Nagrodę za książkę o tematyce filmowej mogą zdobyć następujące publikacje: "Aktorki. Odkrycia" Łukasza Maciejewskiego, "David Lynch. Polskie spojrzenia/ Polish perspective" pod. red. Anny Osmólskiej-Mętrak i Radosława Osińskiego oraz "Od Munka do Maślony" Barbary Hollender.

Za dokonania na polu edukacji filmowej nominowani są Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Plenery Film Spring Open oraz Warsztaty Operatorskie PSC i "FilmPRO". W kategorii Dyskusyjny Klub Filmowy nominowani zostali: DKF "GAG" w Białymstoku, DKF im. Andrzeja Munka w Elblągu, a także DKF Kinochłon w Augustowie.

Za dystrybucję polskiego filmu nagrodę mogą otrzymać: Next Film za krajową dystrybucję filmu "Twój Vincent", Best Film za krajową dystrybucję filmu "Młynarski. Piosenka finałowa" oraz Forum Film Poland za krajową dystrybucję filmu "Cicha noc".

Nominowani w kategorii plakat filmowy zostali: Goran Turković, Marko Sesnić, Andrea Suznjević (film "W cieniu drzewa"), Jerzy Czerniawski (film "Rodzina na sprzedaż") oraz Dorota Kobiela (film "Twój Vincent").

Nagrody zostaną wręczone podczas 43. Festiwalu Filmowego w Gdyni, który potrwa od 17 do 22 września. Wyboru nominowanych i laureatów dokonuje Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski, biorąc pod uwagę opinię kapituły.

W tym roku w skład kapituły, której przewodniczył Śmigulski, weszli: Leszek Bodzak – producent filmów fabularnych i dokumentalnych, założyciel Aurum Film, Ernest Bryll – poeta, prozaik, dramaturg, od 2012 r. pracuje w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, Andrzej Goleniewski – p.o. kierownika działu edukacji w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym, Łukasz Knap – dziennikarz i krytyk filmowy, Marcin Pieńkowski – dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu, Ewa Szwarc – producentka, kierowniczka produkcji, wykładowczyni, współzałożycielka firmy Kosmos Production oraz Piotr Zaremba – dziennikarz, publicysta, krytyk filmowy.

Nagrody PISF są przyznawane od 2008 r. Instytut docenia nimi pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury.

Celem nagród jest "wyróżnienie szczególnych osiągnięć osób i instytucji wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej".