Rząd szykuje nowy bat na przestępców. Co wiemy o nowej służbie antyterrorystycznej?

Rząd Mateusza Morawieckiego na wtorkowym posiedzeniu zajmie się projektem dotyczącym powołania nowej służby kontrterrorystycznej. Ponadto ministrowie zajmą się także projektem zakładającym poszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansowego o trzech nowych członków, w tym przedstawiciela premiera.

policja.pl

Głównym punktem przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji „niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym” jest rozszerzenie składu KNF o kolejnych trzech członków - przedstawiciela premiera, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i ministra koordynatora służb specjalnych. Dwaj ostatni przedstawiciele nie będą mieć jednak prawa głosu.
 
Nowe przepisy ustanawiają także ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innymi organami, m.in. ABW, CBA, Policją i UOKiK.
 
Projekt zakłada ponadto utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Jak tłumaczą autorzy nowych przepisów, celem Funduszu ma być realizacja dwóch głównych zadań: zwiększenia świadomości finansowej Polaków oraz utworzenia systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa.
 
Rekompensacyjna funkcja Funduszu ma polegać na zapewnieniu ochrony inwestorów m.in. w sytuacji, gdy podczas oferowania obligacji osoba nabywająca je została wprowadzona w błąd lub jeśli oferowano jej produkt, który nie był dostosowany do jej potrzeb i wiedzy co do ryzyka takiej inwestycji. Rekompensatą nie będą objęte odsetki, premia i dyskonto.
 
Na konto Funduszu mają trafiać środki finansowe pochodzące z: kar administracyjnych nałożonych przez KNF, prezesa UOKiK lub Komisję Nadzoru Audytowego (KNA), grzywien orzeczonych przez sąd, nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych przez sąd na rzecz Krajowego Depozytu, środków finansowych, które były przedmiotem przepadku orzeczonego przez sąd.
 
Projekt ma zmienić też sposób finansowania KNF i UKNF. Obecnie zarówno KNF, jak i UKNF są finansowane za pośrednictwem budżetu państwa w całości ze składek i opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, co oznacza, że wysokość wydatków jest neutralna dla deficytu budżetowego. Po przekształceniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w państwową osobę prawną, składki i opłaty wnoszone będą bezpośrednio do UKNF, gdzie KNF będzie organem zarządzającym.
 
Spore zainteresowanie budzi również projekt nowelizacji ustawy o policji.
Przygotowana przez resort spraw wewnętrznych i administracji nowelizacja zakłada powołanie nowej służby antyterrorystycznej.
 
Nowy rodzaj służby ma odpowiadać za działania wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Zgodnie z projektem działania kontrterrorystyczne będzie koordynować Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
 
Projekt przewiduje, że w sytuacji, gdy zaistnieje prawdopodobieństwo uratowania zdrowia, życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa, policjant służby kontrterrorystycznej będzie mógł odstąpić od przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny służby. Takie działania będą mogły być podejmowane w czasie wykonywania zadań służbowych, w stanie wyższej konieczności z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń.
 

 

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

#policja #antyterroryści #służba #rząd #MSWiA #KNF #projekt ustawy

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo